~Yaşam Koçluğu~

Yaşam koçluğu kişinin belirlediği gerçekçi hedeflere stratejik bir plan dahilinde ulaşılmasını sağlayan profesyonel bir disiplin, eylem odaklı bir süreçtir.

Yaşam koçu ise hedeflerimize ulaşmak için yaptığımız yolculukta gerçek potansiyelimizi görmemize ve kendi kendimize koyduğumuz engelleri fark etmemizi sağlayan ve güçlü sorularla farklı olasılıklar yaratmamıza destek olan yol arkadaşıdır.

Yaşam koçluğu herhangi bir tedavi veya terapi yöntemi olmayıp, koçluk alan kişiyi hızlı ve etkili bir şekilde belirlediği hedefe ulaştırmaya odaklıdır.

Koçluk sürecinde koç, koçluk alan kişinin kör veya blokajlı alanlarını güçlü sorularla ortaya çıkarırken, koçluk alan kişi ise hedefine ulaşmak için belirlediği eylemleri yerine getirerek sürece katkıda bulunur.

Yaşam Koçluğu Neleri Hedefler?

  • İlk olarak bireyin kendisini keşfetmesine ve hayatında fark yaratmasına destek olur.
  • Bireysel hedeflere ulaşmak için kişilere yol haritası sunar.
  • Alanında başarılı olmuş insanların deneyimleri doğrultusunda bireysel yol haritası oluşturulmasına destek olur.
  • Bireyin karşılaştığı engelleri daha az çaba ile aşmasına ve yaşam kalitesini arttırmasına destek olur.
  • İş ve özel hayat arasında daha iyi bir denge kurmaya yardımcı olur.
  • Üretkenliği ve hayal gücünü geliştirerek verimliliği arttırır.
  • Olumsuz ve kişiyi desteklemeyen düşünce ve tutumlardan özgürleşmeye yardımcı olur.
  • Bireyin yeteneklerini keşfedip kullanmasını destekler.
  • Bireyin gerçekte ne istediğinin farkına varmasını sağlar.
× WhatsApp